Бюджет_новий_план_рахунків_6Пропонуємо перейти на новий план рахунків в існуючій конфігурації зі збереженням даних попередніх періодів:

  • Оновлення плану рахунків до ред. 1 конфігурацій «1С:Бухгалтерія для бюджетних установ України» та «1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України»;
  • Налаштування облікової політики установи;
  • Перенесення залишків на бухгалтерських рахунках на початок 2017 року в існуючій конфігурації.

Як це працює ?

У рамках модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки, яка затверджена Постановою КМУ 16.01.2007 №34, введено в дію з 01 січня 2017 року:

Крім того, варто звернути увагу на те, що з 1 січня 2017 року крім нового плану рахунків також набрали чинності 10 НП(С)БОДС і деякі норми з уже чинних стандартів, які були введені в дію ще з 1 січня 2015 року.

При запровадженні нового плану рахунків бухгалтери можуть відчути певні складнощі, оскільки всі вищезгадані документи не надають детальних правил бухгалтерського обліку, окремі рахунки нового плану рахунків потребують додаткових роз’яснень, яких досі немає, а застосовувати їх вже потрібно.

Спробуємо коротко розглянути структуру нового плану рахунків, яка принципово змінилася.

План рахунків включає:

  • розділ I «Балансові рахунки» (це класи з 1-го по 8-й);
  • розділ II «Позабалансові рахунки» (класи 9 і 0).

Бюджет_новий_план_рахунків_4Більшість рахунків включають субрахунки декількох видів, які відрізняються третьою цифрою – ідентифікатором суб’єкта державного сектора:

1 – розпорядники бюджетних коштів;

2 – державні цільові фонди;

3 – державний бюджет;

4 – місцеві бюджети;

5 – рахунки органів Держказначейства.

Балансовий субрахунок містить 4 цифри, наприклад, цифри у рахунку 1014 «Машини та обладнання» означають:

Бюджет_новий_план_рахунків_5

1 – це клас рахунку, тобто 1.Нефінансові активи;

0 – номер синтетичного рахунку, характеризує тип активів, оскільки рахунок 10 – це основні засоби;

1 – це ідентифікатор установи, серед бюджетних установ найбільше розпорядників бюджетних коштів, отже вони і матимуть третю цифру – 1;

4 – характеризує субрахунок бухгалтерського обліку, в нашому прикладі призначений для обліку машин і обладнання.

Наприклад, для транспортних засобів у більшості установ рахунок буде 1015 за цим правилом.

Варто звернути увагу, що для Державної казначейської служби застосування Плану рахунків відтерміновано до наступного року.

На наш погляд бюджетним установам варто на початку року розробити й затвердити робочий план рахунків, додавши його до наказу про облікову політику, який теж потрібно переглянути.

Кореспонденція рахунків у наказі МФУ №1219 дуже загальна, вона не враховує всі можливі господарські операції,  краще, на нашу думку, затвердити власну кореспонденцію субрахунків (з урахуванням галузевих особливостей і додатково введених аналітичних рахунків) як додаток до наказу про облікову політику.

В системі 1С ми пропонуємо оновлення, яке автоматично додасть новий план рахунків у систему

Бюджет_новий_план_рахунків_7

Після завантаження нового Плану рахунків, ми пропонуємо скористатися  обробкою для перенесення залишків за бухгалтерськими рахунками зі старих на нові. Механізм цієї обробки дозволяє користувачу самостійно обрати потрібні кореспонденції, що забезпечує повну свободу дій: Ви самі вирішуєте з яких субрахунків на які Ви переносите залишки, тобто якщо у Вас є певні субрахунки, характерні тільки для Вас, із потрібними Вам налаштуваннями і аналітикою, Ви легко зможете одержати результат, який влаштовуватиме саме Вас.
Бюджет_новий_план_рахунків_8Перенесення здійснюється натисканням 1-єї кнопки, при цьому можна переносити як усі разом залишки, так і по одному рахунку, що досить зручно для великих установ із розподілом функціональних обов’язків працівників бухгалтерії.

Варто відмітити, що вказана обробка здійснює переміщення залишків у спосіб, який рекомендують провідні бухгалтерські видання: дебет нового рахунку, кредит старого рахунку, із відповідним відображенням такої проводки у відповідному меморіальному ордері та журналі-головна (головній книзі), одночасно із бухгалтерськими залишками переміщуються дані регістрів відомостей, тобто ви не втратите історії операцій по кожному об’єкту обліку.  Бюджет_новий_план_рахунків_9Як бачимо на прикладі будівлі перенесено із рахунку 103 на рахунок 1013, операцію відображено у меморіальному ордері №9, при цьому такі види аналітики як джерело фінансування, КЕКВ та матеріально відповідальна особа збереглися.

Всі ці процедури можна проробити протягом одного робочого дня.

Основні послуги Бюджетної устаНови

Послуга

Ціна, грн. без ПДВ

Перехід на новий план рахунків для однієї установи

2 560,00

Замовити перехід на новий план рахунків Контакти