1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України

“1С:Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України” – це готове до роботи рішення, у якому враховані вимоги законодавства й реальна практика роботи установ різної відомчої належності. Програма вирішує наступні завдання:”1С:Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України” дозволяє автоматизувати всі ділянки обліку в бюджетних установах. Важливою особливістю програми є ведення обліку по джерелам фінансування, за рахунок яких установа виконує свої функції.

“1С:Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України” розроблена відповідно до вимог і положеннями діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України по веденню бюджетного обліку, виконанню бюджету й реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України.

“1С:Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України” забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

  • за діючою бюджетною класифікацією витрат;
  • у розрізі видів коштів – коштів загального й спеціального фонду;
  • у розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;
  • у розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

План рахунків і настроювання синтетичного й аналітичного обліку реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України й Державного казначейства України №114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”.

Облік господарських операцій у системі може вестись як у національній валюті, так і в іноземних валютах.

Основним способом відбиття господарських операцій в обліку є введення електронних документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок.

 

1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України 4 050 грн.

Розрахувати вартість ліцензій для всієї бухгалтеріїКалькулятор3